GIẾNG SẠCH TRAO BUÔN

Từ nhiều năm qua, Asif Foundation đã quan tâm đến thực trạng khó khăn của đồng bào dân tộc, người nghèo trên đất nước Việt Nam, nhiều dự án được triển khai để giúp đỡ các thành phần khó khăn, bao gồm : xây trường học, chuyên đề giáo dục, và cung cấp nước sạch qua dự án khoan giếng tại các buôn làng.

Dự án 200 giếng nước sạch do Asif tài trợ sẽ được thực hiện tại 2 tỉnh Gia Lai và Kontum, dự kiến hoàn thành trong 3 năm với chi phí khoảng 30 tỷ VNĐ.Sản phẩm cùng danh mục